Välkommen till kursen Likabehandling - om skolors arbete mot diskriminering och kränkande behandling på nätet. Kursen är utformad för eget arbete i ett kollegium i förskolan, skolan eller fritidsverksamheten, men är öppen för alla som vill gå den.

Att hantera kränkningar på nätet ingår i skolans uppdrag och ska finnas med i den plan mot diskriminering och kränkande behandling som skolan är ålagd att ha. Den här kursen har som mål att ge skolpersonal de tankeverktyg som behövs för att uppdatera en sådan plan med nätet som en parameter. Kursen utgår från deltagarnas förkunskaper och förförståelse av området och bygger på samarbete med kollegor. Varje uppgift ska genomföras i grupp. Slutuppgiften utmynnar i en uppdaterad plan mot diskriminering och kränkande behandling. Det betyder att själva kursen också utgör den tid deltagarna lägger ner på att upprätta eller uppdatera planen.

Kursen består av fem kortare uppgifter och en avslutande längre uppgift. Till varje uppgift har vi föreslagit resurser i form av kurslitteratur och filmer men också medieinslag som berör ämnet. Vi har delat upp resurserna i två nivåer där vi tänker oss att den första nivån är nödvändig för att klara uppgiften medan den andra ska ses som extra resurser. Dessa är lika viktiga men alla kanske inte hinner ta del av dem.

När ni ska arbeta med en uppgift är det viktigt att ni inventerar förkunskaperna i gruppen. Om någon till exempel har läst mycket om normkritik kan hen leda arbetet med just den uppgiften.

Ni har också möjlighet att påverka kursens innehåll. Skaffa en användare och var med och redigera kursytan. Du kanske har tips på annan litteratur eller vill ändra på vissa formuleringar som är otydliga, eller på annat sätt bidra till att kursen blir bättre.

Fundera på var ni ska mötas. Ska ni träffas i ett rum eller ska ni sköta det mesta arbetet över nätet? Det kan vara en bra idé att försöka flytta ut på nätet så snart alla känner sig bekväma med det, eftersom ni samtidigt får chansen att prova på hur det är att samtala över nätet. Dessutom är det mycket effektivt att sköta många delar över nätet och spara det som mänskliga möten är bra på tills ni har chansen att ses.

Den här kursen ger inga akademiska poäng och det finns ingen kursanordnare som kollar att ni har genomfört arbetet. Däremot kan ni be er rektor utfärda ett intyg på att ni har gått kursen när ni har utfört slutuppgiften.