Även om diskriminering och kränkande behandling är samma fenomen på och utanför nätet, finns det särskilda egenskaper hos nätet som gör att uttrycken, problemen och möjligheterna delvis är annorlunda. För att en likabehandlingsplan ska kunna ta hänsyn till dessa, både för att motverka de särskilda problemen med nätet och för att utnyttja fördelarna, krävs kunskap. I det här avsnittet finns material om nätets egenskaper och om vad som gäller juridiskt på nätet.

Vuxna i skolan har alltid ansvar för att förebygga, identifiera och motarbeta kränkningar, inget av det ansvaret ska läggas på eleverna. När det gäller kunskap om de här frågorna kan dock eleverna vara viktiga. Exempelvis när det gäller vilka särskilda förutsättningar nätet ger.

Läs

Elza Dunkels Vad är särskilt med kränkningar på nätet?, i Skolverkets Kränkningar i skolan - analyser av problem och lösningar. (18 sidor)

Erik Flygare och Björn Johansson Mobbning och kränkningar på nätet – omfattning och effekter av skolans insatser, i Skolverkets Kränkningar i skolan - analyser av problem och lösningar. (20 sidor)

Elza Dunkels Unga kvinnor på nätet är inga offer. I Sociala skillnader i ung kvinnors hälsa (s. 34-45).

Lyssna på No Hates podcaster om juridik, som finns att ladda ner på http://nohate.se/podcasts. Det är totalt 9 avsnitt och det första heter Vad är näthat? När gruppen träffas diskuterar ni varje avsnitt med utgångspunkt i det metodmaterial som No Hate har tagit fram.

Uppgift 2: Nätet

Diskutera
  1. Vad ger nätet för speciella förutsättningar för kränkningar och för att söka hjälp?
  2. Hur kan ni utnyttja dessa förutsättningar i ert arbete mot diskriminering och kränkning?
  3. Vad behöver ni lära er av eleverna och tvärtom?