Gruppen ska upprätta eller uppdatera en existerande plan mot diskriminering och kränkande behandling, utifrån de instruktioner som ges i Skolverkets Allmänna råd för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling(2012) så att de omfattar nätet också. Som framgår kan det mycket väl vara två olika planer men de ska tydligt hänga ihop.

Några punkter att tänka på vid upprättandet:
  • Fundera över hur nätet kan användas även i förebyggande syfte och inte bara omfatta det faktum att kränkningar sker via nätet.
  • Fundera över hur eleverna ska involveras i upprättandet och uppdaterandet.
  • Sträva efter att skriva in samverkan i planen.
  • Planen ska innehålla en modell för uppföljning, exempelvis vilka mål som behöver utvärderas, hur ofta utvärdering ska ske och när planen ska uppdateras. Tänk på att beräkna tidsåtgång och personal för planerat arbete och få klartecken från rektor så att både tid och personalresurser avsätts.